wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalany jest indywidualnie dla każdej sprawy i zależne jest od stopnia skomplikowania oraz wartości przedmiotu sprawy. Stosowane są cztery rodzaje wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie zryczałtowane.
  • wynagrodzenie wg stawki godzinowej.
  • wynagrodzenie zryczałtowane do ustalonego limitu godzin.
  • wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw sądowych ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy.
  • W przypadku stałej współpracy możliwe są inne sposoby wynagrodzenia wg umowy z Klientem.